Nr. 3537/ 19.10.2020
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, instalație de protecție împotriva trăsnetului și montajul acesteia pe clădirea Muzeului „Otilia Cazimir”, cod CPV 45312311-0 al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Toate caracteristicile minimale sunt prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.10.2020, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform Caietului de sarcini.