Nr. 3547/ 13.09.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, 2 Imprimante multifuncționale care vor avea următoarele dotări minimale: scan, copy, 64 MB memory, Paper Tray (250 coli), USB 2.0 interface, Drum, Developer, Unitate duplex, A5-A4; 70-90 g/m², rețea, toner min. 700 pg. Termen de livrare: 5 zile.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.09.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698și din caietul de sarcini.