Nr. 2943/ 14.07.2021

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze prin achiziție directă, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Gaze naturale pentru perioada de un an, conform legii, cod CPV 09123000-7, pentru o cantitate estimată de 450 MWh/an pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Categoria de consum este C1 pentru punctele de consum.

Toate caracteristicile minimale sunt prevăzute în Caietul de sarcini.

Data de începere furnizare este 01.08.2021.

Ofertele și documentele solicitate prin Caietul de sarcini se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.07.2021, ora 11.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform Caietului de sarcini.