Nr. 2683/ 08.06.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul din SEAP, conform Legii 98/ 2016, folie de exterior pentru geamuri, cod CPV 44172000-6, folierea unui număr de 5 ferestre duble și a 3 geamuri de la ușile de acces din sala de conferințe și Muzeul Pogromului de la Iași – Casa Muzeelor cu folie de exterior cu protecție UV: 64 x 184 cm x 2 bc, 64 x 50 cm x 2 bc, 30 x 11 cm x 4 bc, 32 x 26 cm x 2 bc, 31 x 34 cm x 2 bc, 31 x 61 cm x 2 bc, 70 x 93 cm x 1 bc. Acestea însumează un necesar de aproximativ 4,5 mp și montaj inclus. Livrarea se va face la Casa Muzeelor Vasile Alecsandri, nr. 6.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.06.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.