Nr. 2510/ 22.06.2021

Anunț de intenție achiziție

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, energie electrică, cod CPV 09310000-5, Cantitate estimată: 350 MWh/ an.

Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:

–  fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, numărul 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.06.2020, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din caietul de sarcini.