Nr. 920/ 23.02.2024
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de elaborare a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Cod CPV 71241000-9, pentru Consolidarea, reabilitarea și restaurarea clădirilor Muzeelor „Mihail Sadoveanu” și „Constantin Negruzzi”.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, și/ sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din Caietul de sarcini.