Nr. 1044/ 09.03.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, covoare persane model antic și model oriental, Cod CPV 39530000-6, pentru Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii în sălile proprietarilor casei, sala viciilor și sălile junimiștilor. Cromatica și modelul se vor alege din catalog în conformitate cu destinația fiecărei săli. Dimensiuni covoare persane: 3 x 3,80 m, 1,60 x 2,30 m, 2,50 x 3,40 m și model oriental: 1,60 x 2,30 m.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.03.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698