Nr. 2748/ 02.07.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, colantare pereți cu texte max. 10 mp și fotografii max. 7mp, cu autocolant caterat și cu montaj inclus,, Cod CPV 98390000-3, de diferite dimensiuni, conform machetă comandă.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.07.2021, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform necesarului.