Nr. 701/ 21.02.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Casete de protecție expoziții, Cod CPV 31219000-4, cu următoarele caracteristici minimale: plexiglas finisaj transparent, grosime de 5 mm, 38 cm x 38 cm, H=25 cm și plexiglas finisaj transparent, grosime de 5 mm, 38 cm x 38 cm, H=12 cm.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.02.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.