Nr. 660/ 17.02.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Butaforie pentru bibliotecă, necesară pentru sala dedicată bibliotecii lui Vasile Pogor, realizată din rășină pictată, patinată, care să imite cu fidelitate aspectul natural al cotoarelor de cărți vechi. Butaforia va fi compusă din elemente cu dimensiunile: lățimea de 0,49 m, cu înălțimi de 0,20 și 0,25 m, însumând circa 4 mp.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.02.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.