Nr. 984/ 04.03.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Butaforie pentru bibliotecă, două bucăți elemente de decor (butaforie carte veche), echivalentul a 4 mp. Butaforia – carte veche butaforică confecţionată va fi realizată din rășină pictată, patinată, care să imite cu fidelitate aspectul natural al cotoarelor de cărți vechi. Butaforia va avea o suprafață de circa 4 mp și va fi desfășurată în elemente cu lățimea de 0,49 m, cu înălțimi variabile (0,25 – 0,30 m), necesară pentru sala dedicată bibliotecii lui Vasile Pogor.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.03.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.