Nr. 956/ 01.03.2023
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, botoșei acoperitori de protecție încălțăminte pentru muzee, Cod CPV 18143000-3. Papucii de protecție pentru vizitatori, trebuie să îndeplinească minimum următoarele caracteristici tehnice:
– Dimensiunea lor să fie universală pentru a putea acoperi orice încălțăminte a vizitatorilor.
– Materialul: plastic de tip polietilenă de înaltă densitate, să protejeze covoarele împotriva murdăririi de pe încălțămintea vizitatorilor și să asigure o minimă rezistență la rupere și să poată fi fixați pe încălțămintea vizitatorilor pe perioada vizitei în muzeu.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.03.2023, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.