Nr. 1017/ 12.03.2018

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, a unui Boiler termoelectric de 200 litri pentru apă caldă menajeră, cod CPV 42161000-5, ce va fi utilizat la Muzeul M. Sadoveanu în instalația de încălzire cu CT BIASI MLB 24 KW.

Termen de garanție: minimum 24 luni de la punerea în funcțiune.

Livrare la Muzeul M. Sadoveanu, Iași, aleea M. Sadoveanu, nr. 12.

 Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

–  fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.03.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.