Nr. 4020/ 10.09.2018

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, achiziția de bilete de intrare în muzee, Cod CPV 22459000-2:
Carnete cu bilete 100 file/ carnet de diverse valori, astfel:
cu dimensiunea: 210×70 mm, cu perfor pentru rupere,
înseriate cu 2 serii/ filă, cu cotor, față/verso color, pe hârtie de 80 gr./mp.
Consum total este de cca. 1.000 carnete/ an.
Comenzile de carnete se fac în tranșe de cca. 150-200 / comandă.
Oferta financiară va cuprinde prețul în lei, fără TVA pe fiecare categorie de comenzi:
a. până la 150 carnete
b. 151 – 200 carnete
c. Peste 200 carnete.
Termen livrare maximum 2-3 zile.
Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP sau prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.09.2018, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.