Nr. 3741/ 01.09.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, achiziția de Bilete de intrare în muzee, Cod CPV 22459000-2.
Carnete cu bilete 100 file/ carnet de diverse valori, astfel:
cu dimensiunea: 210×70 mm, cu perfor pentru rupere,
înseriate cu 2 serii/ filă, cu cotor, față/verso color, pe hârtie de 80 gr./mp.
Consum total este de cca. 1.000 carnete/ an.
Comenzile de carnete se fac în tranșe de cca. 150-400 / comandă.
Oferta financiară va cuprinde prețul în lei, fără TVA pe fiecare categorie de comenzi:
a. până la 149 carnete
b. 150 – 199 carnete
c. 200 – 299 carnete
d. 300 – 399 carnete
e. De la 400 carnete.
Termen livrare maximum 2-3 zile.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.09.2021, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.