Nr. 7052/ 23.12.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, bilete de intrare, cod CPV 22459000-2, 400 carnete cu 100 file/carnet, diverse valori, cu dimensiunea de 210x70mm, cu perfor pentru rupere, înseriate cu 2 serii/filă și cotor, față color, 80gr./mp, grafica clientului, pentru intrare în muzee: cu valoare de 8 lei, 10, 12, 15 și 2 lei.
Vă rugă să ne dați oferta de preț și data limită de livrare pentru cele 400 carnete cu 100 file/carnet. Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.12.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.