Nr. 2320/ 24.05.2018

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, servicii de masă (catering), cod CPV 55523000-2.

Achiziția este necesară pentru asigurarea mesei voluntarilor în cadrul evenimentului „Șotron. Festivalul copilăriei”, ajuns la cea de-a V-a ediție, în perioada 1-3 iunie 2018 (2 sandvișuri/zi, la ora 13:00 și la ora 17:00); descriere sandviş – 50 gr. carne; 50 gr. brȃnză; salată verde/castravete; chiflă, ce vor fi livrate în Iași, str. V. Pogor nr. 4. Unitatea trebuie să fie în Iași.

Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.05.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.