Nr. 5150/ 16.11.2018
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP a unui Server, cod CPV 48820000-2.
Serverul va avea dotările minimale conform Caietului de sarcini.
Termen de livrare: 7 zile
Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.11.2018, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.