Nr. 5263/ 30.10.2023
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare (aducerea acestora în parametrii, conform normelor, verificare a prizelor de împământare și eliberare buletin PRAM, cod CPV 50711000-2, pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași:
Nr. crt. Art.
Bugetar* Denumire
Produs/ serviciu/ lucrare U/M Cant.
0 1 2 3 4
1. Clădirea de birouri Pogor, str. V. Pogor 4 buc 1
2. Muzeul „V. Pogor”, str. V. Pogor 4 buc 3
3. Casa „Adela Kogălniceanu”, str. V. Pogor 4 buc 1
4. Clădirea Administrativă Gane, str. N. Gane 22A buc 1
5. Muzeul „Mihai Eminescu”, Parc Copou buc 1
6. Muzeul „M. Codreanu”, str. Rece 5 buc 1
7. Muzeu ,,Otilia Cazimir”, str. O. Cazimir 4 buc 1
8. Muzeul ,,G. Topîrceanu”, str. Ralet 7 buc 1
9. Muzeul ,,M. Sadoveanu” Al. M. Sadoveanu 12 buc 3
10. Muzeul ,,V. Alecsandri” Mircești buc 2
11. Muzeul ,,C. Negruzzi’’, Hermeziu, Trifești buc 1
12. Casa Muzeelor, str. V. Alecsandri 6 buc 10
Muzeul ,,Dosoftei” buc 1
Total buc 27
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 31.10.2023.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.