Anunț organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru două funcții contractuale de muzeograf, studii superioare, gradul IA

Prin preze [...]