Arhivă lunară: iulie 2019

Achiziție Laptop

Achiziție Laptop

Nr. 2789/ 29.07.2019 Anunț de intenție achiziție directă Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, un Laptop, cod CPV 30213100-6 cu următoarele...

Bonuri valorice pentru carburanți auto

Bonuri valorice pentru carburanți auto

Nr. 2791/ 29.07.2019 Anunț de intenție achiziție directă Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Bonuri valorice pentru carburanți auto, cod CPV...

Proces verbal de selecție al dosarelor depuse pentru ocuparea unui post  vacant de sofer I, studii medii

Proces verbal de selecție al dosarelor depuse pentru ocuparea unui post vacant de sofer I, studii medii

PROCES VERBAL nr. 2743/25.07.2019    Comisia de examinare numită prin Decizia nr.43/05.07.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:      1. Buzea Marcel                                                                                      – președinte,      2. Artene Vasile                                                                                   –...

Servicii monitorizare a sistemelor de alarmă

Servicii monitorizare a sistemelor de alarmă

Nr. 2630/ 18.07.2019 Anunț de intenție achiziție directă Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii monitorizare a sistemelor de alarmă pentru...